-A A +A

Podporují nás


SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KDO CHÁPOU NAŠE CÍLE A PODPOŘILI NAŠI PRÁCI


Děkujeme dobrovolníkům

Veškerou činnost Střediska SOS uskutečňujeme jen díky obětavé pomoci stálých i příležitostných dobrovolníků. Těmto lidem dobré vůle patří naše upřímné poděkování.
Srdečně děkujeme také všem anonymním dárcům z řad široké veřejnosti, kteří mají srdce na pravém místě a svými materiálními dary soustavně podporují naše sociální a humanitární aktivity.