-A A +A

GDPR


Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s., Praskova 16, Olomouc, 77900 (IČ 47654406) je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktními osobami pro ochranu osobních údajů jsou členové výboru spolku. Zpracování provádíme v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a další související legislativou, a to pro účely naplňující poslání našeho spolku. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše služby a aktivity. Vy, jako poskytovatel osobních údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.